3.1 Instantie – Belastingdienst

Liever lezen?

Zolang je ingeschreven bent in de BRP van je gemeente dan ben je automatisch bij de bekend bij de Belastingdiens en dien je jaarlijks je belastingaangifte te gaan doen.

Maar op het moment dat jij je uitschrijft, dan zal afhankelijk van je situatie deze verplichting tot belasting aangifte / betaling vervallen . De Belastingdienst wordt daarom automatisch door de gemeente op de hoogte gesteld van je vertrek naar het buitenland.

De Belastingdienst kent echter geen tijdelijke constructies van rondreizen en zal dus snel denken dat je gaat emigreren .

Maar wat nu als je gaat rondreizen en dus geen vaste woon of verblijfplaats hebt?

Bij uitschrijving zal de gemeente je gaan vragen om je nieuwe woonadres in het buitenland , zodat de instanties die gebruik maken van de BRP automatisch weten waar ze je kunnen vinden en waar ze eventuele formulieren naartoe kunnen sturen.

Dit is natuurlijk niet wenselijk als je gaat rondreizen, je hebt dan geen vast woonadres en je zit er niet op te wachten dat de instsanties al jouw gegevens naar een hotel of hostel sturen.

Gelukkig is het  niet verplicht om bij je gemeente een nieuw woonadres achter te laten .

Postadres

Wat wel verstandig is , om vervelende verrassingen achteraf te krijgen , is enkel een postadres achter te laten bij je uitschrijving uit de BRP zodat de instanties hun formulieren hierheen kunnen sturen.

De wetgeving is namelijk sinds 1 januari 2022 gelukkig veranderd en verplicht nu de gemeente voor iemand die geen woonadres heeft het postadres wat diegene doorgeeft te accepteren.

Dit was voor 01-01-2022 namelijk anders , waarbij de gemeente dit postadres NIET hoefde te accepteren en jij zat met alle rompslop van instanties aanschrijven.

Dit postadres wat je doorgeeft moet wel van een iemand zijn die ingeschreven staat in de BRP van Nederland. Dit mag dus elk adres in Nederland zijn bv van je familie of iemand die je vertrouwd.

Degene die woont op het adres wat jij als postadres doorgeeft hoeft niet bang te zijn voor extra belastingen etc zolang jij het adres enkel als postadres doorgeeft.

Schrijf je je in als bewoner op dat adres , omdat je bv de huur hebt opgezegd of je woning verkocht  hebt en je in de BRP wil blijven tijdens jouw reis dan heeft dat wel gevolgen voor de persoon van het adres je moet dan denken aan korten op zij of haar uitkering , extra gemeentelijke belasting , rioolheffingetc.

Door het doorgeven van een postadres ben je dus gelukkig weer vindbaar voor de belastingdienst

Je kunt ook op voorhand dit formulier  ‘Opgaaf informatie over verhuizing naar het buitenland’ voor je uitschrijving  bij de belastingdienst op vragen het en te versturen zodra je vertrekt. Het formulier krijg je dan waarschijnlijk na je uitschrijving nog een keer, echter heb je het dan zelf al geregeld.

Hierin kan je verder, indien van toepassing, het adres van je zaakwaarnemer doorgeven en deze een machtiging voor de Belastingdienst geven.

M-formulier

Verder krijg je een M-formulier. Dit formulier wordt gebruikt wanneer je je uitschrijft en dus voor de belastingdienst emigreert naar het buitenland.

Het is een vrij lastig formulier om in te vullen met veel dubbelzinnige vragen, het advies is om dit formulier door een expert te laten invullen. Deze verdient zichzelf naar alle waarschijnlijkheid terug.

Vaak is er namelijk een belastingteruggaaf te verwachten over het jaar waarin je emigreert. Bij het ‘verlonen’ van uw salaris of uitkering wordt namelijk uitgegaan van een periode van 12 maanden.

Aangezien het, in het jaar van aankomst of vertrek, om minder maanden gaat is er bijna altijd te veel loonheffing ingehouden. Deze kun je door het indienen van een M-biljet terugvragen.

Uitschrijving uit het BRP omzeilen

Er is een manier om onder de verplichte uitschrijving uit het BRP uit te komen. Als je langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft als locatie onafhankelijke nomad en je je niet wilt uitschrijven uit het BRP, omdat je bijvoorbeeld je huur niet wilt opzeggen, dan is hier een oplossing voor:

Je stuurt de Belastingdienst een schriftelijk verzoek om tijdens je volledige verblijf in het buitenland, toch belastingplichtig te blijven in Nederland. Je betaalt dan je verplichte onroerendgoedbelasting, maar je geniet ook de hypotheekrenteaftrek. Over het algemeen krijg je van de Belastingdienst dan toestemming om ingeschreven te blijven bij de gemeente, ook als je langer dan die 8 maanden in het buitenland verblijft. Je moet echter wel kunnen aantonen dat je geen emigratieplannen hebt of had. Pas dan kun je onder het uitschrijven bij het BRP uit komen.

Maar als je dit verzoek niet bij de Belastingdienst hebt ingediend en de Belastingdienst komt erachter dat je langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft en je niet bent uitgeschreven bij het BRP dan riskeer je een flinke boete. Het college van Burgemeester & Wethouders kan je een bestuurlijke boete van ten hoogste 325 euro opleggen bij overtreding van de Wet BRP.

Tip van Benjamin

Zorg dat je DigiD werkzaam is en dat degene die je post beheert, je direct informeerd wanneer er post van de Belastingdienst is.
Ook doe je er verstandig aan op het M-formulier door een specialist in te laten vullen.