3.3 Instantie – SVB

Liever lezen?

De Sociale Verzekeringsbank (afgekort SVB) voert sociale verzekeringen uit, zoals de AOW, kinderbijslag of het Persoonsgebonden Budget (PGB).
Deze instantie wordt op de hoogte gesteld als je je uitschrijft uit de BPR en gaat vervolgens bepalen of je nog ergens recht op hebt.

Kinderbijslag

De kinderbijslag zal vervallen als je je uitschrijft, maar dit klinkt zwaarder dan het is. Je krijgt in de maanden dat je in het buitenland/uitgeschreven bent geen uitbetaling van de kinderbijslag . Gelukkig kun je de kinderbijslag wel met terugwerkende kracht terugvragen op het moment dat je jezelf weer inschrijft in het BRP en je niet langer dan een jaar uitgeschreven bent geweest.

Wet langdurige zorg

Bij het SVB kun je ook een aanvraag doen voor onderzoek WLZ. Dit iedere volwassene voor zich doen. Het kan zijn dat de zorgverzekering om een verklaring van het SVB vraagt als je deze wilt behouden. Houd er rekening mee dat je deze aanvraag uiterlijk 8 weken voor je vertrek doet.

AOW

Als je werkt of een uitkering krijgt dan wordt van je loon een percentage ingehouden voor je oude dag. Omdat je niet in Nederland bent en niks afdraagt dan wordt je met 2% per volledig jaar gekort dat men in het buitenland verblijft op de uiteindelijke uitkering. Ook hier geldt dat als je binnen een jaar terugkomt je je recht op AOW behoudt en heb je geen last van de 2% afdracht.

Om niet voor verassingen te komen, kun je het beste contact opnemen met de SVB en ze te vertellen over je plannen. Geef aan dat je de intentie hebt om binnen 12 maanden terug te komen. Stel je vragen en vraag om een notitie en schriftelijke bevestiging, zodat als je terug bent je hiernaar kunt verwijzen en je de kinderbijslag kunt terug vragen.