3.4 Instantie – UWV

Liever lezen?

Op het moment dat jij je uitschrijft wordt ook het UWV op de hoogte gebracht. Het UWV zoals bekend,is een overheidsinstantie en heeft verschillende uitkeringen, voor verschillende situaties, te denken aan;

Werkeloosheid

  • WW Uitkering

Ziekte

  • Ziektewet
  • WIA
  • WGA
  • IVA

Arbeidsbeperkt

  • Participatie wet
  • Wayong

Zwanger

  • Wazo
  • Zez

Nu heeft elk van deze uitkeringen zijn eigen regeltjes en afhankelijk van je uitkering zul je met het UWV om tafel moeten. Echter doe dit met genoeg vooronderzoek. Op de website van het UWV  kun je veel informatie vinden over aan welke rechten en plichten je dient te voldoen.

Plichten

Zoals gezegd is het een overheidsinstantie die dus gebonden is aan de Nederlandse wetgeving. Bij het uitschrijven uit de BRP zul je zeer waarschijnlijk rechten verliezen met als resultaat dat je je uitkering deels of helemaal te verliest. En mogelijk bij terugkomst de hele procedure voor je uitkering opnieuw moeten doen.

Er zijn echter zeker mogelijkheden, maar hiervoor zul je met je contactpersoon/begeleider van UWV moeten overleggen. Besef wel dat je goed op de hoogte moet zijn van jouw situatie en welke rechten en regels er voor jou situatie zijn! Immers je kunt hierna ook controles verwachten, aangezien zij van je plannen afweten!

Om het iets makkelijker te maken kun je uitzoeken of degene met de uitkering in de BRP ingeschreven kan blijven staan. Dit om zo je recht op een uitkering te behouden. Je dient vervolgens met het UWV te bespreken dat je lang op vakantie gaat.  Je kunt dan met hen overleggen of je de uitkering tijdelijk stopzet of kunt behouden.

Voor de leerplichtambtenaar zul je vervolgens wel moeten doen alsof van jullie gezin één persoon achterblijft en deze voornemens is om zich later uit te schrijven en vervolgens ook te gaan emigreren als alles in Nederland eenmaal geregeld is.

Houd er rekening mee dat als de LPA hier niet mee akkoord gaat, de persoon die ingeschreven is ook diegene is die de boete krijgt en mogelijk moet voorkomen, waarbij een Verklaring Omtrent Gedrag lastig kan worden om te krijgen en wel nodig is voor sommige beroepen.

De kans is klein dat bovenstaande gebeurd en dat een emigratie toch tegenvalt en dat jullie als gezin terug keren naar Nederland, zou kunnen toch?

Bij de uitschrijving zul je elkaar wel schriftelijk toestemming moeten gaan geven om de kinderen uit te mogen schrijven in verband met emigratie. Je kunt bij je eigen gemeente navraag doen welke gegevens zij nodig hebben en hoe je op deze manier de uitschrijving soepel kunt laten verlopen, zo vlak voor vertrek.