5.3 Hypotheek

Liever lezen?

Je hebt een koopwoning en denkt dat je dan zelf mag beslissen wat je ermee doet.

Dit is niet het geval. Als je een hypotheek op je woning hebt dan is de hypotheekverstrekker de eigenlijke eigenaar en heeft deze bepaalde regels om zijn eigendom te beschermen.

Wil je gaan verhuren dan zul je toestemming moeten vragen aan je hypotheekverstrekker.

Echter zijn deze niet happig op verhuur van koopwoningen, mocht je een verzoek indienen dan zullen zij dit veelal afwijzen. De reden hiervoor is dat zij hun financiële belangen willen beschermen. Ga je verhuren dan geniet de huurder huurbescherming en je mag deze vervolgens niet zomaar uit huis zetten.

Als er dan een executieverkoop plaatsvindt, omdat jij de hypotheek niet meer betaald dan brengt een woning met huurders minder op. Of het brengt op zijn minst kosten met zich mee om de huurders eruit te krijgen. Verder is een eigenaar van een koopwoning vaak zuiniger op zijn woning, immers het is eigen bezit. Terwijl dit niet het geval is bij huurders en zij niet het belang hebben om de woning goed te onderhouden.

In een aantal gevallen zou de hypotheekverstrekker over kunnen gaan tot verhuur, bijvoorbeeld:

  • Bij leegstand van een woning
  • Mocht een woning te koop staan en maar niet verkocht worden
  • (Tijdelijke) emigratie

Als je de hypotheekverstrekker over je plannen vertelt, dan kun je een akkoord krijgen voor verhuur. Vervolgens zullen zij dan wel eisen neerleggen voor partijen waar zij mee samenwerken, zoals een makelaar.
De vraag is dan of het nog aantrekkelijk is om te verhuren en welke verdiensten jij nog overhoudt.

Ga je zonder toestemming verhuren en de hypotheekverstrekker ontdekt dit dan loop je risico dat de hypotheekverstrekker het huis opeist. Zij kunnen dan overgaan tot de verkoop van je woning.

Echter zo lang jij de hypotheek betaalt en ervoor zorgt dat er geen betalingsachterstand ontstaat dan val je niet op, maar wees bewust van de risico’s welke je loopt bij de hypotheekverstrekker.